Základní údaje

Brookhuis Applied Technologies B.V.

Adresa:
Institutenweg 15
7521 PH, Enschede
Nizozemí
IČO:  
Telefon: +31-534803636
Umístění:PAV V / 088

Firma vystavuje na stánku:

Ing. Petr Glombica

Profil

Výrobce přístrojů pro měření vlhkosti a systémů pro pevnostní třídění dřeva.