Katalog bude zpřístupněn dne 13. 4. 2018 i-Katalog předchozího ročníku

URBIS - SMART CITY FAIR

URBIS - SMART CITY FAIR

25. - 28. 4. 2018

Profil

URBIS SMART CITY FAIR 2018 je prvním plnohodnotným ročníkem mezinárodního veletrhu, který navazuje na pilotní ročník veletrhu chytrých řešení pro města a obce v roce 2017. Na platformě nejvýznamnější veletržní správy ve střední Evropě a města Brna jako lídra v inovacích a „follower city“ programu Horizont 2020 vzniká unikátní prostor pro sdílení nápadů a konkrétních řešení, jak uvést k životu a rozvíjet koncept Smart city ve středoevropských městech a obcích.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 10 VEŘEJNÁ SPRÁVA
  • 10.01 Veřejná správa a občan (G2C)
  • 10.02 Veřejná správa a podnikatel /G2B)
  • 10.03 Integrované systémy veřejné správy
 • 11 EKONOMIKA - INTERAKCE MEZI EKONOMIKOU A SMART CITY
  • 11.01 Transformace business (podnikatelských) ekosystémů, inovační trendy
  • 11.02 Kruhová (cirkulární) ekonomika
 • 12 DOPRAVA A MOBILITA
  • 12.01 Dopravní infrastruktura a systémy dopravy
  • 12.02 Inteligentní mobilita
 • 13 VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A KOMUNIKACE PRINCIPŮ SMART CITY
  • 13.01 Procesy vzdělávání, výměny informací a komunikace v prostorru Smart City
  • 13.02 Občanská společnost a Smart City
 • 14 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
  • 14.01 Zdravotní a sociální péče (e-Health)
  • 14.02 "Podpora zdravého životního stylu (projekty typu ""Zdravé město"")"
 • 15 BEZPEČNÉ A ODOLNÉ MĚSTO
  • 15.01 Bezpečné město pro život, práci a podnikání
  • 15.02 Řešení přírodních nebo antropogenních krizových situací
 • 16 URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY
  • 16.01 Strategický rozvoj funkčních a vyvážených sídel v rámci konceptů Smart City
  • 16.02 Inovativní městské plánování
 • 17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • 18 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • 19 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 • 20 CHYTRÉ BUDOVY
  • 20.01 Chytré (inteligentní) budovy - optimalizace, principy rozvoje, dlouhodobé trendy
  • 20.02 Prostředí, prostředky, a projekty podporující chytré bydlení
 • 21 ICT, OPEN DATA
  • 21.01 Informační a komunikační technologie (ICT)
  • 21.02 Open data pro Smart City
  • 21.03 "IoT . ""internet věcí"" vstupující do konceptu/modelů Smart City"
 • 22 ENERGIE
  • 22.01 Energetika a technická infrastruktura
  • 22.02 Energetický management/inteligentní energetické hospodářství pro Smart City
 • 23 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE
 • 24 SMART CITY MODEL: STANDARDY, METODIKY, PLATFORMY, CESTOVNÍ MAPY
  • 24.01 Standardy pro Českou republiku (národní úroveň)
  • 24.02 Globální modely Smart City, platformy, metodiky, indexy
  • 24.03 Udržitelné a proveditelné koncepty a projekty měst, regionů (Cestovní mapy Smart City)
 • 25 NÁSTROJE PRO PODPORU SC PROJEKTŮ
  • 25.01 Horizon 2020: Smart Cities and Communities: EU + ČR v období 2014 - 2020
  • 25.02 Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty Smart City
  • 25.03 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
  • 25.04 Expertní poradenské činnosti pro veřejnou správu

Základní údaje

Název:
URBIS - SMART CITY FAIR

Datum konání:
25. - 28. 4. 2018

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2018/