Základní údaje

GRADIOR TECH a.s.

Adresa:
Křižíkova 188/68A
612 00, Brno
Česká republika
IČO: 63473542
Telefon: +420-515910700
Umístění:PAV A1 / 010

Profil

Dodávky divadelních, scénických a obdobných technologií a technologických celků a zařízení na klíč.