Základní údaje

Gerriets CZ s.r.o.

Adresa:
Věstonická 4289/12
628 00, Brno
Česká republika
IČO: 03869393
Telefon: +420-731064022
+420-731197204
Umístění:PAV A1 / 002

Profil

Jevištní technologie a oponové dráhy.
Scénické, scénografické a efektní materiály.
Projekční fólie.
Divadelní barvy.
Taneční podlahoviny.
Mobilní pódia.