Základní údaje

Walter Trading spol. s r.o.

Address:
Baumanova 48
250 82, Horoušany
Czech Republic
ID.NO.: 24753327
Phone: +420-281980180
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.05 Hunting arms