Základní údaje

Vratislav Petrů

Address:
č. p. 46
391 26, Tučapy
Czech Republic
ID.NO.: 63263211
Phone: +420-774972921
Location:PAV Z / 096A
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.05 Hunting arms