Základní údaje

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

Adresa:
Třanovského 622/11
163 04, Praha 6 - Řepy
Česká republika
IČO: 27146235
Telefon: +420-235018276
Umístění:PAV A1 / 009
Veletrh: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

SZZPLS provádí úřední výkony a služby související se zkoušením, posuzováním shody a certifikací strojů, vozidel a strojních zařízení určených především pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl, stavebnictví a komunální služby.