Základní údaje

Státní zemědělský intervenční fond

Address:
Ve Smečkách 33
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 48133981
Phone: +420-222871370
Location:PAV C / 007
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's brands

Klasa

  • Product categorie: 24.10 Federations, associations, the state administration in agriculture

Regionální potravina

  • Product categorie: 24.10 Federations, associations, the state administration in agriculture

Exhibitor's product categories

Exhibitor's represented companies

Lubomír Janhuba

  • Czech Republic

Masokombinát Polička a.s.

  • Czech Republic

Pavel Karlík

  • Czech Republic

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

  • Czech Republic

Supremus s.r.o.

  • Czech Republic

TOKO AGRI a.s.

  • Czech Republic