Základní údaje

Společnost pro orbu ČR, z. s.

Address:
Těšnov 17
117 05, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 17049954
Phone: +420-724632172
Location:PAV E / 015
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories