Základní údaje

PREMIUM PARTS

Address:
Bundesstrasse 8
8661, St. Barbara/Mürztal
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-38586055400
Location:PAV E / 018
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Tractors

Product categorie: 03.01 Ploughs