Základní údaje

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

Adresse:
Staroměstská 6/1
370 04, České Budějovice
Tschechische Republik
ID-Nr.: 26519836
Telefon: +420-387316391
Messe: Animal Vetex

Die Firma befindet sich am Stand:

Marek Linger

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 29.12 Bienen