Základní údaje

PEFC Česká republika

Address:
Bělohorská 274/9
169 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 70943249
Phone: +420-220517137
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 58.04 Consultancy in forestry

Product categorie: 58.13 Professional forestry organizations