Základní údaje

OBILNÍ TECHNIKA s.r.o.

Adresa:
Farma ZD
763 14, Zlín - Velíková
Česká republika
IČO: 62363786
Telefon: +420-577914481
Umístění:PAV Z / 039
Veletrh: Biomasa

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Dodávky, montáž a servis technologií pro sušení, peletování, briketování a posklizňovou úpravu zrnin.