Základní údaje

MOZA, s.r.o.

Address:
Sladovnická 4
620 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 46964479
Phone: +420-544246054
Location:PAV A1 / 012
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories