Základní údaje

Miroslav Zelník

Adresse:
Školská 128/44
946 32, Šrobárová
Slowakei
ID-Nr.: 46238964
Telefon: +421-905385791
Standort:PAV Z / 107
Messe: Silva regina

Mitaussteller:

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers