Základní údaje

Martin Kovář

Address:
č. p. 462
756 62, Hutisko - Solanec
Czech Republic
ID.NO.: 65134443
Phone: +420-605136609
Trade fair: Animal Vetex

Company exhibits at stand:

Marek Linger

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.12 Bees