Základní údaje

Madaras János

Address:
Bajcsy Zsilinkszky
5092, Tiszavárkony
Hungary
ID.NO.: 65787951
Phone: +36-56436097
WWW:  
Location:PAV Z / 101
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.01 Game keeping and hunting