Základní údaje

Leches s.r.o.

Address:
Ulica 1. Mája 6
943 60, Nána
Slovakia
ID.NO.: 47360976
Phone: +421-907115808
WWW:  
Location:PAV G2 / 033
Trade fair: Animal Vetex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 30 Feeds and dietetics