Základní údaje

LAKTOS, a.s.

Address:
Nová cesta 17
140 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 26460726
Phone: +420-220407111
WWW:  
Location:PAV A2 / 024
Trade fair: Animal Vetex

Co-exhibitor:

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 30.05 Mineral, vitamin and energy supplements