Základní údaje

KSK METAL družstvo

Address:
Lazaretní 1/7
615 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 02293803
Phone: +420-541219290
WWW: www.ksk.cz
Location:VP H2 / 010
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories