Základní údaje

Kovarson s.r.o.

Address:
4. května 212
755 01, Vsetín
Czech Republic
ID.NO.: 29220327
Phone: +420-742045900
Location:VP Z1 / 021
Trade fair: Biomasa

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories