Základní údaje

King Kong Tools GmbH CO KG

Address:
Karl Simon Strasse 12
78733, Aichhalden
Germany
ID.NO.: 234124599
Phone: +49-7422270099100
Location:VP R / 013
Trade fair: Biomasa

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu