Základní údaje

Katedra zemědělských strojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Tech. fakulta

Address:
Kamýcká 129
165 21, Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
ID.NO.: 60460709
Phone: +420-224383122
+420-224383131
Location:PAV A1 / 018
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24.11 Education in the field of agriculture