Základní údaje

Jihomoravský kraj

Address:
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 70888337
Phone: +420-541651374
Location:PAV C-I
Trade fair: Animal Vetex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.12 Bees