Základní údaje

IWWA Dream Team, s.r.o.

Address:
Na Sádkách 1935/1
767 01, Kroměříž
Czech Republic
ID.NO.: 02428440
Phone: +420-774770330
Location:PAV C / 034
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24.03 Financing, leasing