Základní údaje

Ilona Zvárová

Address:
U Moruší 880
530 06, Pardubice - Svítkov
Czech Republic
ID.NO.: 73667978
Phone: +420-608907990
Location:PAV Z / 017
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.09 Clothing and tackle for hunters