Základní údaje

Hargassner GesmbH

Adresse:
Anton Hargassnerstr. 1
4952, Weng
Österreich
ID-Nr.:  
Telefon: +43-77235274
Standort:PAV Z / 076
Messe: Biomasa

Die Firma befindet sich am Stand:

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r. o.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers