Základní údaje

Hargassner GesmbH

Address:
Anton Hargassnerstr. 1
4952, Weng
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-77235274
Location:PAV Z / 076
Trade fair: Biomasa

Company exhibits at stand:

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r. o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories