Základní údaje

GE Money Bank, a.s.

Address:
Vyskočilova 1422/1
140 28, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 25672720
Phone: +420-224443636
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24.03 Financing, leasing