Základní údaje

FANTINI Srl

Address:
Via Brigoni 2-6
46046, Medole
Italy
ID.NO.:  
Phone: +39-0376868202
Location:PAV F / 006
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.03 Maize harvesters