Základní údaje

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Adresa:
Slezská 7
120 00, Praha 2
Česká republika
IČO: 14888220
Telefon: +420-227010354
+420-731527923
Umístění:PAV C / 048
Veletrh: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) byl založen 14. září 1990. ČMSZP je samostatnou právnickou osobou sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě. Hlavním předmětem činnosti svazu je hájení zájmů svých členů v oblastech:

- Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,
- Podpora chovu skotu v LFA oblastech.

Obory vystavovatele