Základní údaje

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Address:
Benešovská 123
252 09, Hradištko
Czech Republic
ID.NO.: 26162539
Phone: +420-257896444
Location:PAV A2 / 035
Trade fair: Animal Vetex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.01 Cattle

Product categorie: 35 Operation and services