Základní údaje

Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Address:
Jungmannova 32/25
115 25, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 00443174
Phone: +420-221592961
Location:PAV Z / 030
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories