Základní údaje

Česká zemědělská univerzita v Praze

Address:
Kamýcká 129
165 21, Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
ID.NO.: 60460709
Phone: +420-224384040
Location:PAV C / 019
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24.11 Education in the field of agriculture