Základní údaje

Česká peleta (Klastr Česká peleta)

Address:
Ruská 294
252 29, Dobřichovice
Czech Republic
ID.NO.: 72069686
Phone: +420-724611316
Trade fair: Biomasa

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu