Základní údaje

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Adresa:
Banskobystrická 55
621 00, Brno
Česká republika
IČO: 60737409
Telefon: +420-541422550
Umístění:PAV A2 / 029
Veletrh: Animal Vetex

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Aditiva a suroviny pro výrobu krmných směsí, doplňkových krmiv a premixů.
Doplňková krmiva pro hospodářská zvířata a sportovní koně.
Silážní přípravky, aplikátory a technologické doplňky pro silážování.