Základní údaje

Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o.

Address:
Plzeňská 430
267 12, Loděnice
Czech Republic
ID.NO.: 40762645
Phone: +420-311545030
Location:VP M / 009
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.99 Transport and handling machines other