Základní údaje

ARIMEX TRADE s.r.o.

Address:
Prokopa Velikého 572
344 01, Domažlice
Czech Republic
ID.NO.: 47717807
Phone: +420-379776060
Location:PAV A2 / 010
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.01 Lubricants and fuels