Základní údaje

Apimed

Address:
č. p. 645
919 65, Dolná Krupá
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-335577546
Location:PAV Z / 042
Trade fair: Animal Vetex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.12 Bees