Základní údaje

Antonín Borovička

Address:
K. Lávičky 55
370 07, České Budějovice
Czech Republic
ID.NO.: 01092774
Phone: +420-728326315
Trade fair: Silva regina

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.99 Game management services and aids other