Základní údaje

A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické techniky

Address:
Šumavská 31
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 71197346
Phone: +420-541235256
Location:PAV A1 / 016
Trade fair: Techagro

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Information systems on agricultural and forestry machinery.

Exhibitor's product categories