Základní údaje

nn merc, spol. s r.o.

Adresa:
Lidická 77
602 00, Brno
Česká republika
IČO: 25315978
Telefon: +420-602728345
Umístění:PAV V / 093, PAV V / 066