Základní údaje

Jihomoravský kraj

Adresa:
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82, Brno
Česká republika
IČO: 70888337
Telefon: +420-541651374
Umístění:PAV V / 001