Základní údaje

Asociace firemních sportů a zdraví, o.s.

Adresa:
Švehlova 504/16
500 02, Hradec Králové
Česká republika
IČO: 22861068
Telefon: +420-495581902
Umístění:PAV V / 083