Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Adresa:
nám T. G. Masaryka 5555
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 70883521
Telefon: +420-576031130
Umístění:PAV V / 125
Veletrh: Salima