Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Address:
nám T. G. Masaryka 5555
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-576031130
Location:PAV V / 125
Trade fair: Salima

Exhibitor's product categories