Základní údaje

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Adresa:
Květná 504/15
603 00, Brno
Česká republika
IČO: 75014149
Telefon: +420-543540201
Umístění:PAV A1 / 003
Veletrh: Salima

Profil

Orgán státního dozoru nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Certifikáty

ISO 9001:2009.

Obory vystavovatele