Základní údaje

Nature Notea s.r.o.

Adresa:
Husitská 107/3
130 00, Praha – Žižkov
Česká republika
IČO: 24802999
Telefon: +420-734220278
Umístění:PAV A1 / 001
Veletrh: Salima

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond