Základní údaje

MP Krásno, a.s.

Adresa:
Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou
757 01, Valašské Meziříčí
Česká republika
IČO: 25572890
Telefon: +420-571855111
Umístění:PAV A1 / 021
Veletrh: Salima

Firma vystavuje na stánku:

Český svaz zpracovatelů masa

Profil

MP Krásno je moderní značkou, která vychází z tradic a ctí poctivé řeznické řemeslo.

Obory vystavovatele

Obor: 04.04 Masné výrobky