Základní údaje

Ministerstvo zemědělství ČR

Adresa:
Těšnov 17
117 05, Praha 1
Česká republika
IČO: 00020478
Telefon: +420-221812467
Umístění:PAV A1 / 002
Veletrh: Salima